Ubezpieczenia Komunikacyjne

Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne stanowią kluczowy element zabezpieczenia finansowego każdego kierowcy. W ich skład wchodzą nie tylko obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej, których brak skutkuje niemałą karą z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W tej kategorii znajdują się także dobrowolne m.in. ubezpieczenia AC, niwelujące odpowiedzialność finansową kierowcy za szkody wyrządzone z własnej winy. Ubezpieczenia komunikacyjne od wielu lat pozostają najważniejszym produktem na rynku ubezpieczeń majątkowych, wykorzystywanym rocznie przez miliony osób. Korzyści wynikające z kompleksowej ochrony osoby ubezpieczonej są niepodważalne. Pozwalają uniknąć finansowej katastrofy na skutek zaistnienia kolizji lub wypadku drogowego.

 

Ubezpieczenie komunikacyjne – OC

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC dotyczy wszystkich pojazdów zmotoryzowanych w Polsce. Muszą je posiadać właściciele samochodów ciężarowych, osobowych, jak i motocykli, przyczep czy ciągników. Ubezpieczenie komunikacyjne OC zapewnia odszkodowanie dla osób trzecich za szkody wyrządzone przez kierowcę pojazdu. Dotyczy nie tylko szkód materialnych, w postaci zniszczonego pojazdu oraz mienia znajdującego się w nim, lecz także pokrywa koszty ewentualnych uszczerbków na zdrowiu. Ubezpieczeniem OC objęty jest każdy pojazd zarejestrowany w Polsce. Za jego brak grożą bardzo wysokie kary z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Na składkę ubezpieczenia OC ma wpływ  szereg parametrów technicznych oraz poziom doświadczenia kierowcy.

 

Dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne

Kategoria „dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne” zawiera szeroką gamę usług ubezpieczeniowych, które nie są wymagane przez prawo, jednak zalecane ze względów praktycznych. Oczywiste jest, że kolizja powoduje zazwyczaj uszkodzenie obu pojazdów. Jednak polisa OC stanowi jedynie rekompensatę finansową dla poszkodowanego. Auto sprawcy nie jest nią objęte. Aby sprawca miał możliwość uniknięcia wysokich kosztów naprawy własnego pojazdu, musi on być objęty polisą AC (zwaną inaczej autocasco). Bardzo dużą popularnością z kategorii ubezpieczenia komunikacyjne cieszą  się również ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Obejmują one ochroną życie i zdrowie ubezpieczonych w momencie zaistnienia wypadku drogowego. Ubezpieczenie komunikacyjne NNW stanowi częsty element składowy szerszego pakietu ubezpieczeń.

Na rynku istnieją również ubezpieczenia komunikacyjne assistance. Ich działanie polega na zobowiązaniu przez ubezpieczyciela do udzielenia pomocy poszkodowanemu w przypadkach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Ubezpieczenie komunikacyjne assistance dotyczy przede wszystkim pomocy technicznej na skutek nieoczekiwanych zdarzeń losowych. Oferuje m.in. możliwość holowania pojazdu w razie wypadku lub awarii, wynajem pojazdu zastępczego, doładowanie akumulatora, wymianę koła czy dotankowanie paliwa na autostradzie. Ubezpieczenie komunikacyjne assistance kosztuje niewiele, a pozwala na znaczne oszczędności czasowe i finansowe.

Ubezpieczenie komunikacyjne niesie w sobie wiele korzyści dla kierowcy. Ograniczanie się wyłącznie do obowiązkowego pakietu OC często okazuje się niewystarczające. Zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć”, należy tak dopasować pakiet ochronny, aby ubezpieczenie komunikacyjne kompleksowo chroniło kierowcę i uwzględniało jego indywidualne warunki jazdy.