Ubezpieczenie NNW – co warto o nim wiedzieć?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Nieszczęśliwy wypadek może przydarzyć się każdemu. Nie zawsze można się przed nim ustrzec, dlatego należy w porę pomyśleć o ubezpieczeniu, które zapewni odszkodowanie, zapewniające wsparcie finansowe w razie niepomyślnego zdarzenia.

 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenia NNW swoją ochroną obejmują zarówno zdrowie, jak i życie osoby ubezpieczonej. Jeśli w wyniku wypadku dozna ona uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub poniesie śmierć, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci świadczenie w kwocie odpowiadającej należnemu procentowi sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie NNW to jednak nie tylko wypłata w razie powstania uszczerbku na zdrowiu, to również organizacja m.in. wizyty domowej lekarza, pielęgniarki czy dowóz na rehabilitację. Warto w takim razie zabezpieczyć się odpowiednio wcześniej, by w razie potrzeby otrzymać środki finansowe na leczenie lub zabezpieczyć swoją rodzinę. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków można zakupić jako samodzielną umowę lub w ramach szerszego pakietu, np. turystycznego, mieszkaniowego czy komunikacyjnego.

 

Ubezpieczenia NNW można dopasować do indywidualnych potrzeb, także jeśli chodzi o czas trwania polisy oraz sumy ubezpieczenia za konkretne zdarzenia. Przed zakupem warto przeczytać Ogólne warunki Ubezpieczenia. Wybierając ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, należy zapoznać się również z wyłączeniami odpowiedzialności. Świadczenie nie zostanie wypłacone, gdy do powstania uszczerbku dojdzie na skutek m.in.:

– popełnienia samobójstwa lub jego próby;

– dokonywania przestępstwa;

– działań pod wpływem spożycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;

– prowadzenia pojazdu mechanicznego bez odpowiednich uprawnień.