Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie AC samochodu (inaczej: ubezpieczenie autocasco) stanowi dobrowolną formę ubezpieczenia komunikacyjnego, chroniącą przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń drogowych zaistniałych z winy ubezpieczonego. Polisa OC pokrywa szkody osób trzecich, ale nie zapewnia ochrony dla sprawcy kolizji. Ubezpieczenie AC samochodu, mimo braku wymogów prawnych jego posiadania, na stałe zagościło w pakiecie ubezpieczeniowym większości kierowców. Pozwala ono chronić nie tylko samochód, lecz także mienie znajdujące się wewnątrz pojazdu w momencie powstania uszkodzeń. Warto także rozszerzyć pakiet o dodatkowe elementy ochrony, jak na przykład ubezpieczenie auta od kradzieży. Szczegółowe informacje o zakresie AC i możliwych wyłączeniach odpowiedzialności zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi należy się zapoznać przed podpisaniem polisy.

 

Co obejmuje ubezpieczenie autocasco?

Ubezpieczenie autocasco obejmuje wiele różnych zdarzeń w celu ochrony pojazdu i jego właściciela. W skład zakresu ochronnego najczęściej wchodzą m.in. szkody powstałe na skutek wypadku lub kolizji z innymi uczestnikami ruchu, pieszymi, zwierzętami oraz wszelkimi obiektami, które mogą uszkodzić pojazd.

Ubezpieczenie AC samochodu pokrywa koszty naprawy na skutek szkód wyrządzonych przez osoby trzecie. Zdarza się to najczęściej na parkingach, gdzie niełatwo o złapanie sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności z tytułu OC. Większość ofert na ubezpieczenie autocasco zrzuca na ubezpieczyciela  obowiązek zadośćuczynienia finansowego na skutek uszkodzeń wynikających z działania sił natury. W zapisach dotyczących tej kategorii spotykamy zazwyczaj takie zdarzenia jak: powodzie, huragany oraz grad. Ważnym aspektem ochronnym, jakie powinno zawierać każde ubezpieczenie AC auta, jest ochrona przed pożarem lub wybuchem. Takie sytuacje zdarzają się stosunkowo rzadko, jednak nie można ich wykluczyć w codziennym użytkowaniu pojazdu. Wiążą się zawsze z zaistnieniem szkody całkowitej, a co za tym idzie – ze znacznymi stratami majątkowymi dla osób nieposiadających AC.

Należy się zastanowić nad rozszerzeniem pakietu AC o ubezpieczenie auta od kradzieży i ustalić odpowiednią kwotę takiego zabezpieczenia. Ubezpieczenie auta od kradzieży to realna pomoc w przypadku niepowodzenia działań policji. Większość skradzionych samochodów w ciągu kilku godzin zostaje „rozebrana” na części, wobec czego ich odnalezienie graniczy z cudem.

 

Jak mądrze wybrać ubezpieczenie AC samochodu i motocykla?

Zdajemy sobie sprawę, że zarówno ubezpieczenie AC motocykla, jak i ubezpieczenie AC samochodu to produkty cechujące się wieloma parametrami i obostrzeniami, których wybór może sprawiać kłopot nawet doświadczonym kierowcom. Dlatego za cel stawiamy sobie kompleksową pomoc w wyborze najlepszej opcji, uwzględniając osobiste preferencje i doradzając na etapie podejmowania decyzji. Ubezpieczenie AC motocykla staje się coraz bardziej popularne. Jeszcze do niedawna składki za ubezpieczenie AC motocykla były bardzo wysokie. Skąd takie podejście? Korzystanie z jednośladów od zawsze jest dość ryzykowne a szkody bardzo kosztowne. Jednak firmy ubezpieczeniowe z każdym dniem chętniej otwierają się na motocyklistów oferując coraz bardziej przystępne pakiety ubezpieczeniowe. Kradzieże i liczne naprawy motocykli wiążą się często z ogromnymi stratami finansowymi dlatego też na daremno szukać oferty na ubezpieczenie AC motocykla w każdym dostępnym na rynku Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Warto jednak rozejrzeć się, porównać warunki ochrony i zdecydować na najbardziej opłacalną opcję z dostępnych.

Kierowcy, wybierając ubezpieczenie AC auta, powinni kierować się analizą własnych potrzeb i potencjalnych zagrożeń. Niewskazane jest – akurat w tym przypadku – maksymalnie ograniczać stawkę miesięczną, gdyż liczba wyłączeń dla najtańszych ofert jest na tyle duża, że stawia ubezpieczenie AC auta na granicy opłacalności. W naszej firmie gwarantujemy najwyższą jakość każdego produktu ubezpieczeniowego, mając na uwadze interes klienta i jego osobiste preferencje.